B.S. Index van de afkondigingen van 11 juni 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/06/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001003246 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld en van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen type koninklijk besluit prom. 11/06/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001021366 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type koninklijk besluit prom. 11/06/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001012595 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van het uitzenden van radio- en/of televisiesignalen type koninklijk besluit prom. 11/06/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001012596 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van het verlenen van technische faciliteiten bij de opnames van televisieprogramma's type koninklijk besluit prom. 11/06/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001003341 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende volledige verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001, en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven van het Ministerie van Fin type koninklijk besluit prom. 11/06/2001 pub. 14/08/2001 numac 2001011321 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 1965 houdende toekenning van presentiegelden aan de voorzitter, leden, plaatsvervangende leden en deskundigen van de Raad voor het Verbruik type koninklijk besluit prom. 11/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001022396 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, type koninklijk besluit prom. 11/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001003333 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dematerialisatie van de lening "2 1/2 % Schuld" type koninklijk besluit prom. 11/06/2001 pub. 28/06/2001 numac 2001012565 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 11/06/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001012597 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de televisieproductie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/06/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001027401 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 12 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de Algemene Uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 11/06/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001027400 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 11 van de Algemene Uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 11/06/2001 pub. 05/07/2001 numac 2001022411 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten type ministerieel besluit prom. 11/06/2001 pub. 12/02/2019 numac 2019010760 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten. - Officieuze coördinatie in het Duits

overeenkomst

type overeenkomst prom. 11/06/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001022389 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
^