B.S. Index van de afkondigingen van 13 juni 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/06/2001 pub. 22/06/2001 numac 2001021313 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 1996 houdende oprichting van het College voor inlichting en veiligheid type koninklijk besluit prom. 13/06/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001007172 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten van toepassing op de militairen type koninklijk besluit prom. 13/06/2001 pub. 05/07/2001 numac 2001003300 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende oprichting van een Adviescommissie betreffende de strategische consolidatie van Belgacom type koninklijk besluit prom. 13/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001022410 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 12 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 13/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001022404 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu - Koninklijk besluit tot aanpassing van de reglementering aan de wet van 22 mei 2001 tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2001/2002 inzake jaarlijkse vakantie type koninklijk besluit prom. 13/06/2001 pub. 26/06/2001 numac 2001012572 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de jeugdvakantie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001029302 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 1994 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het vrij confessioneel secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001029300 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het vrij confessioneel secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001029301 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het vrij confessioneel buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001029299 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 1995 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewoon type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001029304 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 1994 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het vrij confessioneel buitengewoon onderwijs

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 13/06/2001 pub. 03/07/2001 numac 2001003332 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^