B.S. Index van de afkondigingen van 18 juni 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/06/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001022834 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1997 houdende de benoeming van de leden van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie type koninklijk besluit prom. 18/06/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001022490 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanduiding van ereleden en leden van de Hoge Gezondheidsraad type koninklijk besluit prom. 18/06/2001 pub. 27/06/2001 numac 2001022409 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/06/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001002069 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001011263 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Coördinatiecommissie van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en personen type ministerieel besluit prom. 18/06/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001022395 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 18/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001011265 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Coördinatiecommissie van het BELTEST accreditatiesysteem van beproevingslaboratoria en keuringsinstellingen type ministerieel besluit prom. 18/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001011266 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende ontslag van de voorzitter en benoeming van de voorzitster van de Algemene Kalibratie Commissie type ministerieel besluit prom. 18/06/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001003398 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aflossing der preferente aandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type ministerieel besluit prom. 18/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001011264 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitster van de Accreditatiebureau van het BELTEST accreditatiesysteem van beproevingslaboratoria en keuringsinstellingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/06/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001035672 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende bepaling van het aantal landelijke radio-omroepen dat kan worden erkend en houdende vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking van de landelijke radio-omroepen worden gesteld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001029284 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de Franstalige Commissie voor de gezondheidspromotie bij de sportbeoefening
^