B.S. Index van de afkondigingen van 20 juni 2001

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001014132 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur die gemachtigd zijn tot het afgeven van vergunningen voor uitzonderlijk vervoer

overeenkomst

type overeenkomst prom. 20/06/2001 pub. 18/07/2001 numac 2001022499 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^