B.S. Index van de afkondigingen van 26 juni 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/06/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001009787 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 50 van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 26/06/2001 pub. 28/08/2001 numac 2001022532 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 4 juli 2000 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001016237 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninlijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 1993 betreffende de bescherming van proefdieren, voor wat betreft de verlening van vrijstellingen type koninklijk besluit prom. 26/06/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001022495 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten type koninklijk besluit prom. 26/06/2001 pub. 14/08/2001 numac 2001009592 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 1965 tot toekenning van toelagen en vergoedingen aan de leden van de probatiecommissies

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/06/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001027558 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 26/06/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001027559 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 26/06/2001 pub. 11/07/2001 numac 2001009556 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning, bedoeld in artikel 508/2 van het Gerechtelijk Wetboek, van bepaalde organisaties voor de juridische bijstand

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/06/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001029359 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/06/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001029356 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/06/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001029358 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/06/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001029357 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/06/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/06/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001029353 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/06/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001029354 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/06/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001029352 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende gelijkstelling met de graad en het diploma van industrieel ingenieur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/06/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001029253 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het aantal en de verdeling van de attesten uitgereikt op het einde van het academiejaar 2003-2004 met het oog op de voortzetting van studies in de geneeskunde

erratum

type erratum prom. 26/06/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001016280 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 1993 betreffende de bescherming van proefdieren, voor wat betreft de verlening van vrijstelling. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 26/06/2001 pub. 20/11/2001 numac 2001031442 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest 26 JUNI 2001 - Ordonnantie houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 4 juli 2000 tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie
^