B.S. Index van de afkondigingen van 27 juni 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001022447 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft in sommige inrichtingen of diensten va type koninklijk besluit prom. 27/06/2001 pub. 10/07/2001 numac 2001021370 bron diensten van de eerste minister en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1971 houdende het statuut van het personeel van het Federaal Planbureau type koninklijk besluit prom. 27/06/2001 pub. 05/07/2001 numac 2001011281 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001022426 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/06/2001 pub. 27/07/2001 numac 2001029287 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging, voor het dienstjaar 2001-2002, van sommige bepalingen van het administratief statuut van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra georganiseerd door de Frans

aanwerving

type aanwerving prom. 27/06/2001 pub. 18/09/2001 numac 2001009811 bron hoge raad voor de justitie Besluit van de algemene vergadering tot goedkeuring van de programma's van de vergelijkende wervingsexamens voor referendarissen bij de hoven van beroep en bij de rechtbanken van eerste aanleg en voor parketjuristen bij de rechtbanken van eerste aanleg

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 27/06/2001 pub. 12/07/2001 numac 2001003339 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 27/06/2001 pub. 12/07/2001 numac 2001003346 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^