B.S. Index van de afkondigingen van 29 juni 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/06/2001 pub. 04/10/2001 numac 2001021460 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende machtiging van de Koninklijke Muntschouwburg tot verwerving van onroerende goederen, het afsluiten van een leningsovereenkomst en een onroerende leasingovereenkomst met aankoopoptie en het vestigen van een hypotheek tot zekerhe

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001016215 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 29/06/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001016248 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 betreffende het klasseren van geslachte varkens type ministerieel besluit prom. 29/06/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 januari 1992 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001036048 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de financiële tegemoetkoming aan sommige gemeenten van het Vlaamse Gewest in de kosten voor de aanschaf van het softwarepakket verkiezingsuitslagen 2000 van het Centrum voor Informa type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2001 pub. 03/01/2002 numac 2001036434 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001035811 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 september 2000 houdende de organisatie van Export Vlaanderen en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001035828 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de inwerkingtreding van sommige artikelen van het decreet van 18 mei 1999 houdende wijziging van het decreet van 20 maart 1984 houdende het statuut van de logiesverstrekkende bedrijven
^