B.S. Index van de afkondigingen van 2 juli 2001

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/07/2001 pub. 12/07/2001 numac 2001009590 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit waarbij een beheersvennootschap van rechten wordt gemachtigd haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen type ministerieel besluit prom. 02/07/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001022479 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/07/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001022480 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de huisartsen type ministerieel besluit prom. 02/07/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001022478 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkening van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/07/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001022481 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 02/07/2001 pub. 27/07/2001 numac 2001009613 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende de invoeging van bijkomende vermeldingen nodig voor het bepalen van de evenredige vergoeding in het aangifteformulier, bestemd voor de ondernemingen die, in het kader van een handelsactiviteit of van een winstgevende activite type ministerieel besluit prom. 02/07/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001015075 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 5 juli 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking type ministerieel besluit prom. 02/07/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001022493 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 1997 tot vastelling voor het Fonds voor de beroepsziekten van de bijzondere bepalingen die voorzien in de uitvoering van het statuut van het personeel van sommige instellingen van type ministerieel besluit prom. 02/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001022496 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit waarbij de aflevering van bepaalde geneesmiddelen aan een medisch voorschrift wordt onderworpen type ministerieel besluit prom. 02/07/2001 pub. 23/08/2001 numac 2001035813 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juli 1999 tot vastlegging van de benamingen die kunnen voorkomen op de kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds beroepssecundair onderwijs
^