B.S. Index van de afkondigingen van 8 juli 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/07/2001 pub. 10/08/2001 numac 2001021410 bron diensten van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van de televisieomroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/07/2001 pub. 12/07/2001 numac 2001009591 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van sommige administratieve en geldelijke bepalingen voor de personeelsleden van de buitendiensten van de Dienst Justitiehuizen van het Ministerie van Justitie d type koninklijk besluit prom. 08/07/2001 pub. 26/10/2001 numac 2001000675 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 31 mei 2001 betreffende de bloedproef met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden type koninklijk besluit prom. 08/07/2001 pub. 11/10/2001 numac 2001016251 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de nationale rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen type koninklijk besluit prom. 08/07/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001012762 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 december 1998 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid type koninklijk besluit prom. 08/07/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001012763 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1997 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid type koninklijk besluit prom. 08/07/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001012764 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1997 tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid type koninklijk besluit prom. 08/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001014148 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de derde tot de zevende trap van de hiërarchie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 08/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001014146 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de eerste en de tweede trap van de hiërarchie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, met uitzondering van het Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart type koninklijk besluit prom. 08/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001014147 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de eerste en de tweede trap van de hiërarchie van de centrale diensten van het Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 08/07/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001009633 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de erkenning van de v.z.w. "Sürya" type koninklijk besluit prom. 08/07/2001 pub. 22/07/2003 numac 2003000598 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2001 tot instelling bij het departement van Binnenlandse Zaken van een Administratief-Technisch Secretariaat

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/07/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001012765 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 april 2000 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 11 december 1998 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, gewij type ministerieel besluit prom. 08/07/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001012766 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 december 1997 tot vaststelling van het organiek reglement van het personeel van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid
^