B.S. Index van de afkondigingen van 21 juli 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/07/2001 pub. 28/08/2001 numac 2001007206 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 1998 houdende toekenning van kledijvergoedingen aan de officieren van de krijgsmacht
^