B.S. Index van de afkondigingen van 25 juli 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/07/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001002097 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 510. - Koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. - Aanpassing van het bedragen van de kilometervergoeding

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/07/2001 pub. 02/08/2001 numac 2001011337 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 25/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003380 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 25/07/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001015083 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 10 januari 2001 tot vaststelling van de personeelsformatie van de carrière Buitenlandse Dienst en de Kanselarijcarrière type ministerieel besluit prom. 25/07/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001016282 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministe-rieel besluit van 16 februari 1998 tot benoeming van de leden van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 5 van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de voorwaarden van toek

protocol

type protocol prom. 25/07/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001022645 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Protocol gesloten tussen de Federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet, met betrekking tot de eerstelijnsgezondheidszorg

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001029397 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij nieuwe opties geopend door de « Haute Ecole de la Ville de Bruxelles » « Francisco Ferrer » vanaf het academiejaar 2001-2002 erkend en tot de toelagen toegelaten worden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001029395 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij toelating wordt gegeven aan de « Haute Ecole de Bruxelles » vanaf het academiejaar 2001-2002 een nieuwe afdeling te openen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een nieuwe afdeling geopend door de « Haute Ecole libre de Bruxelles Ilya Prigogine » vanaf het academiejaar 2001-2002 erkend en tot de toelagen toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001029399 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij toelating wordt gegeven aan de « Haute Ecole de la Communauté française » « Robert Schuman » vanaf het academiejaar 2001-2002 een nieuwe optie te openen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001029394 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een nieuwe afdeling geopend door de « Haute Ecole provinciale du Hainaut occidental » vanaf het academiejaar 2001-2002 erkend en tot de toelagen toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001029407 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een nieuwe specialisatiestudie geopend door de « Haute Ecole de la province de Liège » « André Vésale » vanaf het academiejaar 2001-2002 erkend en tot de toelagen toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001029401 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een nieuwe afdeling geopend door de « Haute Ecole mosane d'enseignement supérieur HEMES » vanaf het academiejaar 2001-2002 erkend en tot de toelagen toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001029403 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een nieuwe afdeling geopend door de « Haute Ecole » « Roi Baudouin » vanaf het academiejaar 2001-2002 erkend en tot de toelagen toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001029392 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij toelating wordt gegeven aan de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » vanaf het academiejaar 2001-2002 nieuwe opties te openen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001029393 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij toelating wordt gegeven aan de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » vanaf het academiejaar 2001-2002 een nieuwe afdeling te openen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001029402 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een nieuwe afdeling geopend door de « Haute Ecole de la Ville de Liège » vanaf het academiejaar 2001-2002 erkend en tot de toelagen toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001029396 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij toelating wordt gegeven aan de « Haute Ecole de Bruxelles » vanaf het academiejaar 2001-2002 een nieuwe afdeling te openen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001029391 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een nieuwe afdeling geopend door de « Haute Ecole de la province de Liège » « Léon Eli Troclet » vanaf het academiejaar 2001-2002 erkend en tot de toelagen toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001029404 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een nieuwe specialisatiestudie geopend door de « Haute Ecole de la Ville de Bruxelles » « Francisco Ferrer » vanaf het academiejaar 2001-2002 erkend en tot de toelagen toegelaten wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001029400 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij toelating wordt gegeven aan de « Haute Ecole de la Communauté française » « Paul-Henri Spaak » vanaf het academiejaar 2001-2002 een nieuwe specialisatiestudie te openen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001029398 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij nieuwe opties geopend door de « Haute Ecole » « Léonard de Vinci » vanaf het academiejaar 2001-2002 erkend en tot de toelagen toegelaten worden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001029405 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een nieuwe afdeling geopend door de « Haute Ecole de la province de Liège » « Rennequin Sualem » vanaf het academiejaar 2001-2002 erkend en tot de toelagen toegelaten wordt
^