B.S. Index van de afkondigingen van 30 juli 2001

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/07/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001009563 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan sommige ambtenaren van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen die bij mandaat voltijds aangewezen zijn in de functie van opleider bij de penitentiaire centra voor basisoplei type ministerieel besluit prom. 30/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001009668 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de mededeling van de vergoeding voor de overname van een notariskantoor type ministerieel besluit prom. 30/07/2001 pub. 17/10/2001 numac 2001027565 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniaal natuurreservaat "Marais de Hosdent" in Braives

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/07/2001 pub. 22/01/2002 numac 2001029569 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 november 2000 tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en leden van de examencommissie van de Franse Gemee

erratum

type erratum prom. 30/07/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001009759 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de mededeling van de vergoeding voor de overname van een notariskantoor. - Erratum
^