B.S. Index van de afkondigingen van 31 juli 2001

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/07/2001 pub. 14/08/2001 numac 2001002108 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 1999 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffi type ministerieel besluit prom. 31/07/2001 pub. 14/08/2001 numac 2001002107 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 mei 2000 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-r type ministerieel besluit prom. 31/07/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001009674 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 31/07/2001 pub. 13/06/2002 numac 2002027532 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de "Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution"
^