B.S. Index van de afkondigingen van 10 augustus 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren type wet prom. 10/08/2001 pub. 06/09/2011 numac 2011000553 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Wet houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering type wet prom. 10/08/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001014165 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet betreffende Belgacom type wet prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg type wet prom. 10/08/2001 pub. 18/09/2001 numac 2001003418 bron ministerie van financien Wet tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen type wet prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven type wet prom. 10/08/2001 pub. 15/02/2002 numac 2001003477 bron ministerie van financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat van het jaar 1995 type wet prom. 10/08/2001 pub. 30/10/2001 numac 2001022757 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot wijziging van de artikelen 7 en 10 van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking type wet prom. 10/08/2001 pub. 03/09/2004 numac 2004015094 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, gedaan te New York op 6 oktober 1999 (2) type wet prom. 10/08/2001 pub. 13/04/2004 numac 2004015012 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 6 bij de Herziene Rijnvaartakte, gedaan te Straatsburg op 21 oktober 1999 (2) type wet prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 bron ministerie van financien Wet houdende hervorming van de personenbelasting type wet prom. 10/08/2001 pub. 05/11/2003 numac 2003015092 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen, type wet prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Slovenië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondert type wet prom. 10/08/2001 pub. 25/07/2002 numac 2002015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrectie tussen verbonden ondernemingen,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 23/11/2001 numac 2001012747 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de uurlonen in de sector voor de montage van br type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 23/11/2001 numac 2001012754 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot invoeging van artikel 6bis van de collectieve arbeidsov type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 23/11/2001 numac 2001012725 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de tewerkstelling en opleiding van risicogroepe type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 23/11/2001 numac 2001012731 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de premies in de sector voor de montage van br type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 23/11/2001 numac 2001012735 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de carensdag voor de arbeiders van de metaa type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 23/11/2001 numac 2001012746 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de vervoerskosten van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 23/11/2001 numac 2001012703 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de berekeningswijze van de aanvullende ver type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 22/11/2001 numac 2001012691 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot vaststelling van een buitengewone bijdrage voor het eerste en twe type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 22/11/2001 numac 2001012733 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds v type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 22/11/2001 numac 2001012697 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de loonvorming type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 22/11/2001 numac 2001012707 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 21/11/2001 numac 2001022671 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 44.620,83 EUR aan "Inter-Environnement Wallonie vzw" type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 21/11/2001 numac 2001022672 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 44.620,83 EUR aan "Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw » type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 21/11/2001 numac 2001022673 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 4.957,87 EUR aan "Brusselse Raad voor het Leefmilieu vzw" type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 21/11/2001 numac 2001022674 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 4.957,87 EUR aan "Inter-Environnement Bruxelles vzw" type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 22/11/2001 numac 2001012749 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de invoering van de nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 22/11/2001 numac 2001012750 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 1993, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de opleiding en vorming ten voordele van de risicogroepen, ten la type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 22/11/2001 numac 2001012759 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het protocol van nationaal akkoord voor de jaren 1997-1998 type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 22/11/2001 numac 2001012685 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de vorming en de tewerkstelling van de werknemers type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 22/11/2001 numac 2001012704 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 22/11/2001 numac 2001012730 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 1993, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het protocol van nationaal akkoord voor de jaren 1993-1994 type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 22/11/2001 numac 2001012739 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot vaststelling van de bedragen van de vakbondspremies voor de arbeiders van de gla type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 22/11/2001 numac 2001012705 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het tweede kwartaal 2000 a type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001012755 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende de vergoeding wegens tegemoetkoming in de type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001012736 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 11/12/2001 numac 2001012727 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de toekenning van een vakantiedag voor het type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 11/12/2001 numac 2001012751 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1993, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 11/12/2001 numac 2001012752 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 11/12/2001 numac 2001012753 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 1993, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, tot wijziging van de statuten van het Sociaal Fonds voor de vezelcement type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 11/12/2001 numac 2001012748 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 11/12/2001 numac 2001012693 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik e type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 11/12/2001 numac 2001012692 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 1997, tot opric type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 12/12/2001 numac 2001012723 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de tewerkstelling en opleiding van risicogroepe type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 12/12/2001 numac 2001012761 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001012758 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de huisbewaarders van flatgebouwen, betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001012708 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juli 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende het type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 22/03/2002 numac 2001012695 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 11/12/2001 numac 2001012728 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, houdende storting, voor wat het Gentse havengebied betreft, van de bijzondere b type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 11/12/2001 numac 2001012699 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 en 20 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst, en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal brugpensioen op 56 type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 11/12/2001 numac 2001012729 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001012726 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de instelling van een stelsel van aanvullende vergoeding voor we type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001012732 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 1999 en 30 november 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklied type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2001 numac 2001012698 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2001 numac 2001012702 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de vaststelling van het bedrag en de toekennings- en uitkerin type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 30/11/2001 numac 2001012706 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 01/12/2001 numac 2001012696 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de loonvorming type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 01/12/2001 numac 2001012694 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001012760 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001012740 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het brugpensioen ploegenarbeid type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001012738 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot invoeging van een artikel 14bis in de collectieve arbei type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 06/12/2001 numac 2001012734 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de bijdragepercentages voor het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 08/12/2001 numac 2001012724 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigin type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 30/11/2001 numac 2001012700 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het derde kwartaal 2001 type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009705 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001012686 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het glasbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001012687 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van de werklieden wegvervoerders in het paritair comité voor de houtnijverheid type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001012688 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het stads- en streekvervoer type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001012690 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022616 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum met ingang waarvan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen zijn bevoegdheden uitoefent type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 04/09/2001 numac 2001012745 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het leggen van kabelbanen, gelegen te Sint-Gillis-Waas en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 04/09/2001 numac 2001012743 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen ressorteren type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 04/09/2001 numac 2001012742 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidso type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 04/09/2001 numac 2001012741 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oor type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001009780 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel van het vredegerecht van Hoogstraten naar Turnhout type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022603 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1998 tot uitvoering van artikel 64 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001009723 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit waarbij aan de Veiligheid van de Staat toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022609 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1997 tot uitvoering van artikel 115 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001022580 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor gene type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001021413 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie bij de personeelsformatie van de Kanselarij van de Eerste Minister en de Diensten van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie tot uitvoering van de overgangsbepalingen van de wet va type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 29/08/2001 numac 2001016268 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van het Beheerscomité van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009704 bron ministerie van justitie ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de instelling van afdelingen in de arbeidshoven, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009702 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009700 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Dinant type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009703 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Marche-en-Famenne type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009699 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Namen type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009701 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Ieper type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009706 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001009653 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de vergoeding voor de overname van een notariskantoor type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 24/08/2001 numac 2001014156 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende de voorwaarden van uitgifte van een speciale tranche van de Nationale Loterij, "Europese Loterij 2001" genaamd type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 24/08/2001 numac 2001022549 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001014149 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, "Colores" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 29/08/2001 numac 2001016269 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende benoeming van de ondervoorzitters en leden van de raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 29/08/2001 numac 2001012689 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de non-ferro metalen type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 11/09/2001 numac 2001022627 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen op basis van Teucrium Chamaedrys type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 11/09/2001 numac 2001022628 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1997 betreffende de controle en de analyse van de grondstoffen die door de officina-apothekers gebruikt worden type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 22/09/2001 numac 2001011364 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 53 van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999 type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 22/09/2001 numac 2001012848 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de comités voor preventie en bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 22/09/2001 numac 2001012850 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot bepaling van het bedrag van de opbrengst van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 71, 2°, van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 22/09/2001 numac 2001012847 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot bepaling van het bedrag van de opbrengst van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 71, 1°, van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de we type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 22/09/2001 numac 2001014120 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001014169 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot bepaling van het winstverdelingsplan van het dienstjaar 1997 van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001014168 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot bepaling van het winstverdelingsplan van het dienstjaar 1996 van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001014170 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot bepaling van het winstverdelingsplan van het dienstjaar 1998 van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001014171 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot bepaling van het winstverdelingsplan van het dienstjaar 1999 van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001022656 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001014190 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2001 houdende vaststelling van de "en route"-luchtvaartheffingen type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001022630 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 1 333 000 BEF aan Mental Health Europe ten behoeve van de inhoudelijke uitwerking van een Internationale conferentie over personen met een handicap in de maand december 2001 type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001011394 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende producten die door een misleidend uiterlijk een gevaar vormen voor de gezondheid of de veiligheid van de consument type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001011395 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit ter inwerkingtreding van de wet van 4 april 2001 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de veiligheid en de gezondheid van de consumenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 22/09/2001 numac 2001011375 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro in de reglementering voor aangelegenheden met betrekking tot de Controledienst voor de Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001011384 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de veiligheid van pseudo-speelgoed type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 11/09/2001 numac 2001022629 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de gewone leden van de Farmacopeecommissie type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 13/09/2001 numac 2001011373 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot goedkeuring van de benoemingen van leden van de raad van bestuur van het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 13/09/2001 numac 2001022614 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 augustus 1996, houdende de benoeming van de leden van de Planningscommissie - medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 14/09/2001 numac 2001007217 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende onteigening ten algemenen nutte met rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden voor de bouw van een kraankamer op het tracé van de toekomstige pijpleiding tussen GLONS en SANKT VITH door Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 18/09/2001 numac 2001022593 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 19/09/2001 numac 2001009771 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 1999 houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001022643 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 18 april 1969 houdende instelling van een consultatief comité inzake geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001022641 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 21/09/2001 numac 2001022586 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 21/09/2001 numac 2001022578 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 21/09/2001 numac 2001014186 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen, hun onderdelen en technische eenhede type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 21/09/2001 numac 2001014185 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/08/2001 pub. 01/12/2001 numac 2001016383 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2001-2002 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling type ministerieel besluit prom. 10/08/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001011396 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid voor de toepassing van artikel 4, § 1, § 2 en § 5, van artikel 5, § 1, § 3 en § 5, van artikel 6 en van artikel 9 van de wet van 9 februari 1994 betreffende de veilighei

erratum

type erratum prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022632 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum met ingang waarvan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen zijn bevoegdheden uitoefent. - Erratum type erratum prom. 10/08/2001 pub. 26/03/2004 numac 2004003152 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende hervorming van de personenbelasting. - Erratum type erratum prom. 10/08/2001 pub. 01/11/2001 numac 2001022723 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. - Erratum type erratum prom. 10/08/2001 pub. 11/08/2004 numac 2004015127 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen, type erratum prom. 10/08/2001 pub. 04/09/2001 numac 2001014174 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, "Colores" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij. - Erratum type erratum prom. 10/08/2001 pub. 08/06/2005 numac 2005015081 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Gabon inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 27 mei 1998. - Erratum
^