B.S. Index van de afkondigingen van 20 september 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/09/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011401 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de samenstelling en de werking van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/09/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001022679 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 augustus 2001 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverz type ministerieel besluit prom. 20/09/2001 pub. 14/11/2001 numac 2001011403 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 93 houdende erkenning, bevestiging van erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001031412 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 3 februari 1994 tot uitvoering van de ordonnantie van 7 oktober 1993 houdende organisatie van de herwaardering van de wijken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001031411 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001 tot vaststelling van de taalkaders van de Brusselse Gewestelijke Dienst vo type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2001 pub. 01/03/2002 numac 2002031083 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Oudergem tot opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 12 "Beaulieu" goedgekeurd bij koninklijk besluit van 26 januari 1988 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001031409 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 1999 tot bepaling van het organieke kader van het personeel van de Brusselse Gewestel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001031408 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de graden van de ambtenaren van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001031410 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001031407 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001 tot bepaling van de graden van de ambtenaren van de Brusselse Gewestelijke type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2001 pub. 09/11/2001 numac 2001031406 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2001 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2001 pub. 28/09/2001 numac 2001031330 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bescherming van het oppervlaktewater tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2001 pub. 08/05/2002 numac 2002031216 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de graden van de ambtenaren voor de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2001 pub. 20/10/2001 numac 2001031370 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van de woningen die beheerd worden door de Brusselse Gewestelijke Huisvesti type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2001 pub. 09/11/2001 numac 2001031405 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 november 1998 tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van de Brusselse Hoofdst

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/09/2001 pub. 24/10/2001 numac 2001027591 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2000 tot aanwijzing van de voorzitter, de leden en de secretaris van het begeleidingscomité van de Gewestelijke Centra voor de integratie van vreemdelingen of type besluit van de waalse regering prom. 20/09/2001 pub. 23/10/2001 numac 2001027590 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de "Conseil wallon des Etablissements de Soins" type besluit van de waalse regering prom. 20/09/2001 pub. 09/10/2001 numac 2001027554 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de herziening van het gewestplan Luik voorlopig wordt goedgekeurd met het oog op de ontwikkeling van de luchthavenactiviteit op de luchthaven Luik-Bierset en de daaraan verbonden activiteit type besluit van de waalse regering prom. 20/09/2001 pub. 19/10/2001 numac 2001027594 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de herziening van het gewestplan Luik voorlopig wordt goedgekeurd met het oog op de ontwikkeling van de luchthavenactiviteit op de luchthaven Luik-Bierset en de daaraan verbonden economische activiteit. - Addendum

document

type document prom. 20/09/2001 pub. 16/10/2001 numac 2001031353 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ontwikkelingsplan

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001029496 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting en betoelaging van twee bijkomende overgangsklassen in het lager onderwijs voor het schooljaar 2001-2002, in toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende de integratie van nieuwko type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/09/2001 pub. 22/01/2002 numac 2002029026 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 maart 2000 tot benoeming van de leden van de Raden van Bestuur van de publiekrechtelijke maatschappijen belast met het bestuur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/09/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001029500 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van bepaalde modaliteiten van erkenning en subsidiëring van de vakantiecentra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/09/2001 pub. 06/03/2002 numac 2001029501 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van twee bijkomende overgangsklassen in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2001-2002, in toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende de integratie van nieuwkomers in het

arrest

type arrest prom. 20/09/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001031342 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 6 juli 1992 tot aanwijzing van de gemachtigde ambtenaren
^