B.S. Index van de afkondigingen van 24 oktober 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/10/2001 pub. 21/11/2001 numac 2001013019 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 1999 aan het rijdend persone type koninklijk besluit prom. 24/10/2001 pub. 29/03/2002 numac 2001013008 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de indexering van de bezoldigingen op 1 januari 2000 type koninklijk besluit prom. 24/10/2001 pub. 28/03/2002 numac 2001013010 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 24/10/2001 pub. 06/03/2002 numac 2001013009 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken tot wijziging type koninklijk besluit prom. 24/10/2001 pub. 02/03/2002 numac 2001013017 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de leervergoeding type koninklijk besluit prom. 24/10/2001 pub. 02/03/2002 numac 2001013020 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 24/10/2001 pub. 28/02/2002 numac 2001013011 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975 tot type koninklijk besluit prom. 24/10/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001013015 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage vanaf het tweede kwartaal 200 type koninklijk besluit prom. 24/10/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013012 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector type koninklijk besluit prom. 24/10/2001 pub. 13/12/2001 numac 2001022844 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1999 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor toezicht op en evaluatie van de statistische gegevens die verband houden met de medische activiteiten in de ziekenhuiz type koninklijk besluit prom. 24/10/2001 pub. 11/12/2001 numac 2001013018 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de type koninklijk besluit prom. 24/10/2001 pub. 11/12/2001 numac 2001013014 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het tweede, derde en vier type koninklijk besluit prom. 24/10/2001 pub. 11/12/2001 numac 2001013013 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juli 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, ter uitvoering van de nieuwe regeling van het bouwleerlingwezen type koninklijk besluit prom. 24/10/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001013002 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot aanpassing van de lijst van de maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid opgenomen in de sociale balans type koninklijk besluit prom. 24/10/2001 pub. 30/11/2001 numac 2001001128 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de benaming van de politiezones type koninklijk besluit prom. 24/10/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001013016 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende bloementeelt : bijkomend vakantiegeld, technische modaliteiten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/10/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027072 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 24/10/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027054 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/10/2001 pub. 30/11/2001 numac 2001001127 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 14 Benaming van de politiezones type omzendbrief prom. 24/10/2001 pub. 06/11/2002 numac 2002000130 bron ministerie van binnenlandse zaken OmzendbriefPLP 14. - Benaming van de politiezones Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 24/10/2001 pub. 25/05/2002 numac 2002000412 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de benaming van de politiezones. - Erratum
^