B.S. Index van de afkondigingen van 4 december 2001

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003568 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003572 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003555 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken binnen het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder d type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003559 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003560 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 25/12/2001 numac 2001003565 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheden van de Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 25/12/2001 numac 2001003551 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 05/04/2002 numac 2001011539 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Automobielexpertise type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 05/04/2002 numac 2001011540 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan een lid van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 04/04/2002 numac 2001011541 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 19/01/2002 numac 2001013260 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie bij de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening tot uitvoering van de overgangsbepalingen van de wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overh type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 28/03/2002 numac 2001011538 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Automobielexpertise type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 28/03/2002 numac 2001011537 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van een Ondervoorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 14/03/2002 numac 2001011534 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Controledienst voor de Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 23/02/2002 numac 2001022967 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 2 016 995 BEF aan FEBEA type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003557 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1999 tot uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een Ombudsdienst Pensioenen met toepassing van artikel 15, 5° van de wet van 26 jul type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003562 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Justitie type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003549 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van de Eerste Minister type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003550 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003553 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003552 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003564 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 14/03/2002 numac 2001011535 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Controledienst voor de Verzekeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/12/2001 pub. 27/02/2002 numac 2001013261 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie bij de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening tot uitvoering van de overgangsbepalingen van de wet van 20 februari type ministerieel besluit prom. 04/12/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001021622 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bedragen in het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie type ministerieel besluit prom. 04/12/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001021621 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Ministerieel besluit tot wijziging van de bedragen bepaald in het koninklijk besluit van 18 juni 1996 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Gemeenschap van sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectore type ministerieel besluit prom. 04/12/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001021620 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Ministerieel besluit tot wijziging van sommige bedragen in het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken type ministerieel besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003556 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse verordeningsbepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu type ministerieel besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003563 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van diverse verordeningsbepalingen betreffende de invoering van de euro in de regelgeving inzake bijzondere graden van het personeel van het Ministerie van Justitie type ministerieel besluit prom. 04/12/2001 pub. 11/12/2001 numac 2001003589 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 augustus 1998 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Uniao Nacional para a Independência Total de Angola type ministerieel besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003569 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Economische Zaken type ministerieel besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003558 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1997 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 14 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de land type ministerieel besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003554 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type ministerieel besluit prom. 04/12/2001 pub. 25/12/2001 numac 2001003566 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheden van de Regie der Gebouwen type ministerieel besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003567 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van het ministerieel besluit van 11 mei 1965 betreffende het toekennen van vergoedingen wegens verblijfkosten aan het personeel van de Regie van Telegrafie en Telefonie type ministerieel besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003561 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Landsverdediging

erratum

type erratum prom. 04/12/2001 pub. 03/07/2002 numac 2002003242 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken binnen het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder d type erratum prom. 04/12/2001 pub. 03/07/2002 numac 2002003238 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking type erratum prom. 04/12/2001 pub. 03/07/2002 numac 2002003244 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van diverse verordeningsbepalingen betreffende de invoering van de euro in de regelgeving inzake bijzondere graden van het personeel van het Ministerie van Justitie. - Errata type erratum prom. 04/12/2001 pub. 03/07/2002 numac 2002003243 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Justitie. - Errata type erratum prom. 04/12/2001 pub. 03/07/2002 numac 2002003240 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van het ministerieel besluit van 11 mei 1965 betreffende het toekennen van vergoedingen wegens verblijfkosten aan het personeel van de Regie van Telegrafie en Telefonie. - Er type erratum prom. 04/12/2001 pub. 03/07/2002 numac 2002003239 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur. - Errata type erratum prom. 04/12/2001 pub. 26/06/2002 numac 2002009597 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Justitie. - Errata type erratum prom. 04/12/2001 pub. 18/04/2002 numac 2002002079 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheden van de Regie der Gebouwen. - Errata type erratum prom. 04/12/2001 pub. 18/04/2002 numac 2002002078 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheden van de Regie der Gebouwen. - Errata type erratum prom. 04/12/2001 pub. 03/07/2002 numac 2002003241 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse verordeningsbepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Erratum
^