B.S. Index van de afkondigingen van 8 december 2001

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/12/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001016397 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme belast met het klasseren van geslachte varkens en van geslachte volwassen runderen en tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen daarvan type ministerieel besluit prom. 08/12/2001 pub. 12/01/2002 numac 2001016396 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1992 tot erkenning en betoelaging van verenigingen met betrekking tot paardachtigen

erratum

type erratum prom. 08/12/2001 pub. 05/04/2002 numac 2002016078 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1992 tot erkenning en betoelaging van verenigingen met betrekking tot paardachtigen. - Errata
^