B.S. Index van de afkondigingen van 8 februari 2002

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/02/2002 pub. 08/03/2002 numac 2002007051 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité bij het Nationaal geografisch instituut type ministerieel besluit prom. 08/02/2002 pub. 15/02/2002 numac 2002003074 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 08/02/2002 pub. 07/03/2002 numac 2002022149 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002035338 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de zendtijd voor het kalenderjaar 2002 voor de levensbeschouwelijke en sociaal-economische verenigingen, erkend om radioprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002035336 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de subsidie voor het begrotingsjaar 2002 voor de levensbeschouwelijke en sociaal-economische verenigingen, erkend om radioprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002035337 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de subsidie voor het begrotingsjaar 2002 voor de levensbeschouwelijke verenigingen, erkend om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002035335 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de zendtijd voor het kalenderjaar 2002 voor de levensbeschouwelijke verenigingen, erkend om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2002 pub. 03/04/2002 numac 2002035350 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van 8 juni 2000 tot uitvoering van het decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2002 pub. 09/04/2002 numac 2002035410 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 september 1998 betreffende de toelage voor anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002035391 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 februari 2000 houdende vaststelling van de benaming van de diploma's van master die de VLERICK Leuven Gent Management School en het Instituut voor Tropische Genee

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/02/2002 pub. 19/02/2002 numac 2002027188 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de auditcel van de Inspectie van Financiën voor de Europese Fondsen type besluit van de waalse regering prom. 08/02/2002 pub. 01/03/2002 numac 2002027223 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het toekennen van bepaalde voordelen aan de stagiairs die een beroepsopleiding krijgen type besluit van de waalse regering prom. 08/02/2002 pub. 06/03/2002 numac 2002027228 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning van instellingen voor natuur- en boseducatie en de toekenning van toelagen wegens hun vormings- en bewustmakingsactiviteiten betreffende het Waalse natuurlijk patrimonium type besluit van de waalse regering prom. 08/02/2002 pub. 19/02/2002 numac 2002027186 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het Commissariaat voor Administratieve vereenvoudiging type besluit van de waalse regering prom. 08/02/2002 pub. 07/03/2002 numac 2002027245 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de uitvoering van specifieke steunregelingen voor investeringen voorzien in de Enige Programmeringsdocumenten Doelstelling 2 "Maas-Vesder" en "Plattelandsgebieden" type besluit van de waalse regering prom. 08/02/2002 pub. 19/02/2002 numac 2002027187 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende aanpassing voor het jaar 2002 van de bedragen inzake kijk- en luistergeld voor autoradiotoestellen en televisietoestellen, vastgesteld bij de wet van 13 juli 1987 type besluit van de waalse regering prom. 08/02/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002027199 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Beheerscommissie van het "Parc naturel des Hauts-Pays"

decreet

type decreet prom. 08/02/2002 pub. 14/02/2002 numac 2002027163 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 23 december 1993 tot aanvulling van artikel 41 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium en tot wijziging van het decreet van 27 oktober 1988 op de groeven type decreet prom. 08/02/2002 pub. 15/02/2002 numac 2002027166 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, type decreet prom. 08/02/2002 pub. 14/02/2002 numac 2002027164 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Euromediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/02/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002029120 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de commissie voor de gezondheidspromotie op school type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/02/2002 pub. 10/04/2002 numac 2002029147 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 april 1996 houdende benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie in het officieel gesubsidieerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/02/2002 pub. 06/03/2002 numac 2002029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gezondheidspromotie op school
^