B.S. Index van de afkondigingen van 22 maart 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/03/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002014075 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet houdende wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type wet prom. 22/03/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002014078 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 11 oktober 2001 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het meerjarig investeringsplan 2001-2002 van de N.M.B.S.

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/03/2002 pub. 24/04/2002 numac 2002009344 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure van de leden van de Adviesraad van de magistratuur en van de vertegenwoordigers van de plaatsvervangende magistraten, de rech type koninklijk besluit prom. 22/03/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002014081 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 2, § 5bis, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en van artikel 57quater, § 3, van de organieke we

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/03/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002003176 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1996 houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten type ministerieel besluit prom. 22/03/2002 pub. 08/06/2002 numac 2002016079 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 mei 1988 betreffende de georganiseerde bestrijding van de bijenziekten type ministerieel besluit prom. 22/03/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002003123 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2000 betreffende de algemene regels inzake de schatkistcertificaten type ministerieel besluit prom. 22/03/2002 pub. 04/04/2002 numac 2002003124 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2000 betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties type ministerieel besluit prom. 22/03/2002 pub. 16/05/2002 numac 2002000277 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 2000 tot aanwijzing van de ambtenaren die gemachtigd zijn krachtens artikelen 25 en 34 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden om de feiten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/03/2002 pub. 15/06/2002 numac 2002035765 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visse type besluit van de vlaamse regering prom. 22/03/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002035790 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het personeel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de vlaamse regering prom. 22/03/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002035700 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een tegemoetkoming in het kader van het Herplaatsingsfonds type besluit van de vlaamse regering prom. 22/03/2002 pub. 22/05/2002 numac 2002035649 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Landmaatschappij type besluit van de vlaamse regering prom. 22/03/2002 pub. 18/05/2002 numac 2002035588 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vastlegging van de algemene gelijkwaardigheid van de diploma's uitgereikt door het « European University Institute Firenze » met Vlaamse academische graden type besluit van de vlaamse regering prom. 22/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002035517 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 16 februari 1993 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging type besluit van de vlaamse regering prom. 22/03/2002 pub. 29/06/2002 numac 2002035792 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbe type besluit van de vlaamse regering prom. 22/03/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002035791 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het personeel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling

decreet

type decreet prom. 22/03/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002035562 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten type decreet prom. 22/03/2002 pub. 27/04/2002 numac 2002035544 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2001 tot bepaling van de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type 1 type decreet prom. 22/03/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002035493 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de Vlaamse investeringsmaatschappijen, het Limburgfonds en de Permanente Werkgroep Limburg type decreet prom. 22/03/2002 pub. 11/04/2002 numac 2002035494 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het meerjareninvesteringsplan voor 2001-2012 van de N.M.B.S.

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 22/03/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002021398 bron ministerie van verkeer en infrastructuur, ministerie van financien, ministerie van de vlaamse gemeenschap, ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de benoemings- en afzettingsmodaliteiten van de vertegenwoordigers, leden van de gewestelijke vervoersmaatschappijen die zet

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/03/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002029222 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de afdeling voor medisch toezicht van de interne dienst voor preventie en arbeidsbescherming van het bedrijf T.T.S. S.A. te Hannuit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/03/2002 pub. 09/05/2002 numac 2002029221 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de afdeling medische bewaking van de externe dienst voor preventie en bescherming V.Z.W. Provilis voor een territoriale bevoegdheid die zich over het grondgebied van Brussel-Hoofdstad uit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/03/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de Beeldende Kunsten
^