B.S. Index van de afkondigingen van 29 maart 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/03/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002022285 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toepassing van artikel 37, § 17, en artikel 165, laatste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/04/2002 numac 2002012514 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van het vereenvoudigd stelsel betreffende het opmaken en bijhouden van sociale documenten voor de ondernemingen die in België werknemers ter beschikking stellen en tot bepaling van de act

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027420 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Luik type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027427 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal Comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Hoei-Borgworm type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027421 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Bergen-La Louvière type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027430 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Bergen-La Louvière type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027431 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Namen type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027424 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Nijvel type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027422 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Namen type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027432 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Verviers type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027423 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Verviers type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027426 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Doornik-Moeskroen type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002022291 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027425 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal Comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Charleroi type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027428 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 1997 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Luik type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 18/04/2002 numac 2002021146 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027416 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Charleroi type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027415 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Waals-Brabant type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027418 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Hoei-Borgworm type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027429 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 1998 tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Aarlen type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027419 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van Belgisch Luxemburg

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2002 pub. 09/04/2002 numac 2002031193 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het budgettair, financieel en boekhoudkundig beheer van het "Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2002 pub. 11/07/2002 numac 2002035850 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000, wat betreft de upgrading van niveau E naar niveau D, het verlof voor opdracht en andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002035689 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privatieve gebruik van het openbaar domein van de wegen, de waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2002 pub. 24/07/2002 numac 2002035927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 oktober 1996 tot regeling van de procedure voor de toewijzing van nascholingsprojecten op initiatief van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2002 pub. 05/06/2002 numac 2002035701 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de presentiegelden en vergoedingen van de voorzitter en van de leden van de bijzondere bijstandscommissie, bedoeld in artikel 31 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot vaststelling type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2002 pub. 06/06/2002 numac 2002035705 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende toekenning van een functiewijziging aan de heer Eduard Vercammen, adjunct-administrateur-generaal bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemidde type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2002 pub. 13/07/2002 numac 2002035832 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lagere besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002035589 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering inzake de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik type besluit van de vlaamse regering prom. 29/03/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002035695 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996, houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe sociale woningen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002027417 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 1996 tot benoeming van de leden van het Subregionaal comité voor arbeidsbemiddeling en vorming van West-Henegouwen

decreet

type decreet prom. 29/03/2002 pub. 30/03/2002 numac 2002035468 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van de stedenbouwkundige vergunningen verleend door de Vlaamse regering op 18 maart 2002 in toepassing van het decreet van 14 december 2001 voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang ge type decreet prom. 29/03/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002035675 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet op het Vlaamse jeugdbeleid type decreet prom. 29/03/2002 pub. 18/05/2002 numac 2002035603 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot bescherming van varend erfgoed type decreet prom. 29/03/2002 pub. 27/04/2002 numac 2002035516 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende invoering van het nultarief inzake het kijk- en luistergeld

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/03/2002 pub. 06/11/2002 numac 2002000536 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 18 met betrekking tot het in voege treden en het toepassingsgebied van de normering van de uitrusting toepasbaar op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 29/03/2002 pub. 08/06/2002 numac 2002000402 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 18 met betrekking tot het in voege treden en het toepassingsgebied van de normering van de uitrusting toepasbaar op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type omzendbrief prom. 29/03/2002 pub. 18/05/2002 numac 2002000287 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 16ter van betreffende de overgang van het administratief en logistiek kader de lokale politie, krachtens artikel 235, tweede, derde en vierde lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc

document

type document prom. 29/03/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002035654 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Beraadslaging van de Vlaamse regering houdende machtiging tot het vastleggen, ordonnanceren en betalen van uitgaven, aan te rekenen op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/03/2002 pub. 06/06/2002 numac 2002029248 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juni 2000 houdende aanstelling van de voorzitters en personeelsleden van de zonale aanstellingscommissies van het onderwijs voo

erratum

type erratum prom. 29/03/2002 pub. 11/06/2002 numac 2002000434 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 16ter betreffende de overgang van het administratief en logistiek kader van de lokale politie, krachtens artikel 235, tweede, derde en vierde lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc type erratum prom. 29/03/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002035630 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering inzake de openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energieverbruik. - Erratum
^