B.S. Index van de afkondigingen van 5 april 2002

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002022298 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van het nemen van monsters voor de officiële controle op de maximumgehalten aan lood, cadmium, kwik en 3-MCPD in bepaalde voedingsmiddelen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/04/2002 pub. 05/06/2002 numac 2002031199 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief CIRC/2002/03. - Verzekeringsdiensten Gunningswijze en duur van de opdrachten
^