B.S. Index van de afkondigingen van 12 april 2002

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/04/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002011152 bron ministerie van economische zaken en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 september 2000 tot regeling van de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik type ministerieel besluit prom. 12/04/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002011151 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 september 2000 tot regeling van de doorvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002029256 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij aan de N.V. YTV vergunning wordt verleend programma's over telewinkelen uit te zenden
^