B.S. Index van de afkondigingen van 14 april 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/04/2002 pub. 17/04/2002 numac 2002014094 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende verbod op nachtvluchten van sommige burgerlijke subsonische straalvliegtuigen type koninklijk besluit prom. 14/04/2002 pub. 17/05/2002 numac 2002000342 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de V.Z.W. Blindenzorg Licht en Liefde gemachtigd wordt om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 14/04/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002000333 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de V.Z.W. Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat gemachtigd wordt om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken type koninklijk besluit prom. 14/04/2002 pub. 23/07/2002 numac 2002016105 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen
^