B.S. Index van de afkondigingen van 22 april 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/04/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002022379 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 14 december 2001 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2002 type koninklijk besluit prom. 22/04/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002022378 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 11 december 2001 van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding tot vaststelling van de vakantiedata voor 2002 type koninklijk besluit prom. 22/04/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002022376 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 21 november 2001 van het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2002 type koninklijk besluit prom. 22/04/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002022375 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 28 november 2001 van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het type koninklijk besluit prom. 22/04/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002022377 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 8 oktober 2001 van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel tot vaststelling van de data van de derde en vierde vakantieweek voor 2002 type koninklijk besluit prom. 22/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002021109 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten type koninklijk besluit prom. 22/04/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002007136 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1959 betreffende de stand en de bevordering van de beroepsofficieren van de land-, de lucht- en de zeemacht en van de medische dienst

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/04/2002 pub. 23/05/2002 numac 2002016111 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer type ministerieel besluit prom. 22/04/2002 pub. 25/07/2002 numac 2002022354 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 1979 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en de stagediensten voor de specialiteiten van inwendige geneeskunde type ministerieel besluit prom. 22/04/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002027545 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 22/04/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002022365 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu ministerie van financien Ministerieel besluit houdende ontslag van een revisor bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. 22/04/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002022366 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een revisor bij het Fonds voor Beroepsziekten type ministerieel besluit prom. 22/04/2002 pub. 13/06/2002 numac 2002021208 bron federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 september 1999 houdende delegatie van handtekening aan de Secretaris-generaal van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/04/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002000641 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 20 betreffende de aanwezigheid van de representatieve vakorganisaties bij examens en vergelijkende examens. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 22/04/2002 pub. 11/05/2002 numac 2002000345 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 20 betreffende de aanwezigheid van de representatieve vakorganisaties bij examens en vergelijkende examens

erratum

type erratum prom. 22/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002021242 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. - Errata

overeenkomst

type overeenkomst prom. 22/04/2002 pub. 01/05/2002 numac 2002022347 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
^