B.S. Index van de afkondigingen van 24 april 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 27/04/2002 numac 2002002084 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit 19 juli 2001 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtena type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002012596 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de statuten van het "Zeevissersfonds" type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002012590 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Zeeviss type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002012581 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002012591 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de uitbreiding van het recht op beroepsloopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012592 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de arbeidstijdverkorting type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012597 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pelslooierijen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012542 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenk type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002012541 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen, de risicogroepen en de beroepsopleiding i type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 25/07/2002 numac 2002012553 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de erkenning van de representatieve functie type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002012552 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van een werkgeversbijdr type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012586 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de sociale programmatie 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012546 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende risicogroepen in de subsector voor de goederenbehandeling voor rekening van type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002012593 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende de lonen en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002012595 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002012544 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de maatregelen ter bevordering type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002012547 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende een vormingsproject tot verpleegkundigen type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 06/11/2002 numac 2002012557 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de vaststelling van brugpensioen voor het personeel tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002012576 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij brugpensioen vanaf 5 type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002012599 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de sectorale omkadering van de regimes met nachtprestaties type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 11/05/2002 numac 2002022405 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een machtiging aan de Minister tot wiens bevoegdheid het Grootstedenbeleid behoort, tot toekenning van toelagen type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002012558 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de recuperatie van de overuren door nachtarbeiders type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002012585 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptie type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002012579 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegou type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002012543 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij, betreffende de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002012577 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegou type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002012584 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies An type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002012574 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit : a) tot intrekking van het koninklijk besluit van 14 januari 2002, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2002, waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 1996, geslot type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002012598 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012545 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 199 type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012580 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 1975 tot va type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002012578 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2000, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende de sociale programmatie 2000 type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012594 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen in de verzekeringssector type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012559 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen in de verzekeringssector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/04/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002016139 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten type ministerieel besluit prom. 24/04/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002022385 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/04/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002031293 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief. - Gemeentebelasting op de infrastructuurelementen inzake bekabeling en leidingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002029264 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het departement voor medisch toezicht van de interne dienst voor preventie en bescherming van de coöperatieve vereniging met beperkte aansprakelijkheid « Intercommunale de Santé pubiqu type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2002 pub. 04/06/2002 numac 2002029249 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Erkenningscommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2002 pub. 28/06/2002 numac 2002029280 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 1996 tot benoeming van de leden van de Paritaire gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel hoger onder
^