B.S. Index van de afkondigingen van 10 mei 2002

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/05/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002027567 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 08 van organisatieafdeling 30 en de programma's 17 en 30 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002

beschikking

type beschikking prom. 10/05/2002 pub. 16/07/2002 numac 2002031375 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tsjech type beschikking prom. 10/05/2002 pub. 16/07/2002 numac 2002031376 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met de Bijlagen I, II en III en met de Slotakte, opgemaakt te Lux
^