B.S. Index van de afkondigingen van 17 mei 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/05/2002 pub. 01/03/2005 numac 2005015033 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Beneluxstaten , en de Regering van de Republiek Bulgarije betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan type wet prom. 17/05/2002 pub. 03/08/2002 numac 2002015081 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Beneluxstaten en de Regering van de Republiek Bulgarije betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, onderte type wet prom. 17/05/2002 pub. 24/03/2005 numac 2005015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Beneluxstaten en de Regering van de Republiek Litouwen, betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), en Uitvoeringsprotocol, gedaan te Bruss type wet prom. 17/05/2002 pub. 20/02/2003 numac 2002015079 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Beneluxstaten en de Regering van de Republiek Estland betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te type wet prom. 17/05/2002 pub. 05/03/2003 numac 2002015080 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Beneluxstaten en de Regering van de Republiek Litouwen betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overname-overeenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan type wet prom. 17/05/2002 pub. 01/03/2005 numac 2005015030 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Beneluxstaten , en de Regering van de Republiek Estland, betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002012648 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het halftijds brugpensioen vana type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002022426 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van de universitaire ziekenhuisdiensten voor de « Katholieke Universiteit Leuven » type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 23/11/2002 numac 2002012655 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002014153 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 18/07/2002 numac 2002014159 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Aubange van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012656 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel van de "Vlaamse Ve type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012650 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de maatregelen ter attentie van de risicogroepen in de subsector voor verhuis type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002012647 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de kosten van medische schifting in de subsector voor verhuisondernemingen, d type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012646 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 23/08/2002 numac 2002000428 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij een einde wordt gesteld aan de zending van algemeen nut van de heer Dominique Bastenier bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, diensten van de Gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002012658 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen voor de arbeiders van de groenteverwerkende n type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002012651 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies An type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002012654 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het vervoer van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002012657 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij, betreffende het stelsel van tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002002128 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002012659 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten en tot vaststelling va type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 18/06/2002 numac 2002000417 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de methodes van bewakingscentrales die volgsystemen gebruiken type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 29/05/2002 numac 2002022425 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen voor de eerste trap van de hiërarchie type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 20/06/2002 numac 2002012661 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 15/06/2002 numac 2002014152 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Comblain-au-Pont van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012653 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor d type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 25/05/2002 numac 2002002113 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselk type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002012649 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 25/06/2002 numac 2002022461 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de beheerscommissie voor het beheer van het vermogen van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid - Louis Pasteur type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 26/07/2002 numac 2002012652 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de instelling van een stelsel van aanvullende vergoeding van wer type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002012662 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/05/2002 pub. 11/06/2002 numac 2002027529 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende reductie van de rentetoelagen voor de in 2001 besloten aanvragen van steun aan de landbouw type ministerieel besluit prom. 17/05/2002 pub. 29/05/2002 numac 2002003267 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2002 pub. 13/07/2002 numac 2002035866 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de benaming van de diploma's van master die de Vrije Universiteit Brussel voor het Instituut voor Europese Studies uitreikt type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002035687 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1989 tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002036006 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de financiering van het projectmatig landbouwkundig onderzoek in 2002 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002035766 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 1972 tot vaststelling van de minvermogendheid van de kandidaten voor een studietoelage type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002035781 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2002 pub. 26/06/2002 numac 2002035779 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder B.A. 12.23 van het programma 11.20 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2002 pub. 16/07/2002 numac 2002035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de benaming van de diploma's van master die de Confederale Universiteit Antwerpen voor het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer uitreikt

decreet

type decreet prom. 17/05/2002 pub. 02/07/2002 numac 2002035780 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met :

erratum

type erratum prom. 17/05/2002 pub. 17/07/2002 numac 2002014172 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Comblain-au-Pont van algemeen nut wordt verklaard. - Erratum

beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie

type beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie prom. 17/05/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002009936 bron federale overheidsdienst justitie Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof
^