B.S. Index van de afkondigingen van 26 juli 2002

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/07/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002016175 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/07/2002 pub. 23/08/2002 numac 2002022652 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 489.000 EUR aan de Koning Boudewijnstichting voor het opstarten en het beheren van een project « Sociale Plato » met het oog op de bevordering van de uitwisseling van managementpraktijken tussen de type ministerieel besluit prom. 26/07/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002036266 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de zoötechnische erkenning van spermaverdeelcentra, bedoeld bij het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring,

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/07/2002 pub. 13/01/2003 numac 2002029447 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van een lid van de Selectiecommissie voor films
^