B.S. Index van de afkondigingen van 30 juli 2002

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028085 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 50 en programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 30/07/2002 pub. 08/11/2007 numac 2007014318 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de uitvoering van de begroting alsook de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten
^