B.S. Index van de afkondigingen van 2 september 2002

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/09/2002 pub. 02/10/2002 numac 2002011358 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 103 houdende bevestiging van erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 02/09/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002011357 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 9 tot erkenning en intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 02/09/2002 pub. 15/10/2002 numac 2002027940 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot verhoging van de werkingstoelage verleend aan de dagcentra voor bejaarden beheerd door een publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk type ministerieel besluit prom. 02/09/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028088 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 02/09/2002 pub. 04/12/2002 numac 2002014268 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de afgevaardigde van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur en van de Secretaris van het Interministerieel Comité voor de Verkeersveiligheid type ministerieel besluit prom. 02/09/2002 pub. 04/02/2003 numac 2003027044 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 13 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 02/09/2002 pub. 04/02/2003 numac 2003027045 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002029476 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij het reglement van de procedure voor de Raad van Beroep van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" wordt goedgekeurd
^