B.S. Index van de afkondigingen van 6 januari 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009115 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake rechtsbijstand type wet prom. 06/01/2003 pub. 20/02/2003 numac 2003009109 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 49, tweede lid, en 52, vierde lid, van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming type wet prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/01/2003 pub. 21/01/2003 numac 2003000018 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentenpolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2003

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/01/2003 pub. 10/03/2003 numac 2003029063 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 genomen ter uitvoering van artikel 23 van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het

erratum

type erratum prom. 06/01/2003 pub. 03/06/2003 numac 2003029207 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 genomen ter uitvoering van artikel 23 van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/01/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003033026 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de minister houdende samenstelling van de Franstalige Examencommissie belast met het afnemen van de taalexamens in het onderwijs van het Duitse taalstelsel type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/01/2003 pub. 25/07/2003 numac 2003033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Minister houdende samenstelling van de Duitstalige examencommissie belast met het afnemen van de taalexamens in het onderwijs van het Duitse taalstelsel
^