B.S. Index van de afkondigingen van 1 februari 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003011136 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/02/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003031091 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 25 april 1997 tot oprichting van de stuurgroep inzake informatica in het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
^