B.S. Index van de afkondigingen van 4 maart 2003

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/03/2003 pub. 12/03/2003 numac 2003035287 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de erkenning van de UCI-procedure van monsterneming voor dopingcontrole bij wielerwedstrijden in 2003 type ministerieel besluit prom. 04/03/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027526 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 12 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 04/03/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027516 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 04/03/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003027517 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 05 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003

omzendbrief

type omzendbrief prom. 04/03/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000174 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 33 betreffende de verlichte uithangborden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type omzendbrief prom. 04/03/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003000288 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 33 betreffende de verlichte uithangborden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. - Duitse vertaling

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 04/03/2003 pub. 18/03/2003 numac 2003003139 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 04/03/2003 pub. 01/04/2003 numac 2003003140 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben
^