B.S. Index van de afkondigingen van 11 maart 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/03/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003000222 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verschillende wijzigingen van de wetgeving inzake de verkiezing van het Europees Parlement evenals zijn bijlage type wet prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011125 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij type wet prom. 11/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000221 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot organisatie van een systeem voor het controleren van de geautomatiseerde stemming door middel van het afdrukken van de uitgebrachte stemmen op papier en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, d type wet prom. 11/03/2003 pub. 08/05/2003 numac 2003009262 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek. - Gebiedsomschrijving en zetel van hoven en rechtbanken

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003200279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het versnijden van koud- en warmgewalste producten en het bekleden van gegalvaniseerde producten evenals het vervaardigen van machinaal gelaste producten in onderaanneming, gele type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003002061 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen v type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 28/04/2003 numac 2003200334 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 28/04/2003 numac 2003200330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 19/05/2003 numac 2003200339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, inzake het recht op zorgkrediet, afgeslote type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 20/05/2003 numac 2003007114 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1984 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, d type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 21/05/2003 numac 2003200335 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de betaling van de carenzdag type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003012125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf, tot vaststelling van de lonen type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 23/05/2003 numac 2003012124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uitker type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003200342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vorming en de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003200331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003012126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het akkoord voor de jaren 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 28/04/2003 numac 2003200336 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 24/04/2003 numac 2003012113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de invoering van de euro type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003011145 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de organisatie van de inzameling van de gegevens betreffende het opstellen van de steenkolenbalans type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003011144 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de organisatie van de inzameling van de gegevens betreffende het opstellen van de petroleumbalans type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003011143 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de organisatie van de inzameling van gegevens inzake de opstelling van de aardgas-, elektriciteits- en warmtebalans type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 03/04/2003 numac 2003012114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 1994 tot vas type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 09/04/2003 numac 2003200346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, « Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen » genaamd type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 11/04/2003 numac 2003007092 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de medische geschiktheidscriteria voor de dienst als militair type koninklijk besluit prom. 11/03/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003200532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de op de beroepsinlevingsovereenkomst toepasselijke minimumvergoeding

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/03/2003 pub. 26/03/2003 numac 2003022263 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de oncologie, evenals van stagemeesters en stagediensten in de oncologie type ministerieel besluit prom. 11/03/2003 pub. 26/03/2003 numac 2003022267 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de Voorzitter van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. 11/03/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003011179 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 april 1999 houdende verdeling van de betrekkingen van de niveaus 1 en 2+ van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken over de verschillende besturen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/03/2003 pub. 26/03/2003 numac 2003000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 34 betreffende sommige verloven toegekend in 2003 type omzendbrief prom. 11/03/2003 pub. 21/03/2003 numac 2003000140 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 35 over de nieuwe ziekteverlofregeling van de geïntegreerde politie. - In aanmerking komende dienstjaren vóór 1 april 2001 voor de leden van de ex-gemeentepolitie. - Nadere regels inzake de indisponibiliteitsstelling en de berekening va type omzendbrief prom. 11/03/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003000303 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 35 over de nieuwe ziekteverlofregeling van de geïntegreerde politie. - In aanmerking komende dienstjaren vóór 1 april 2001 voor de leden van de ex-gemeentepolitie. - Nadere regels inzake de indisponibiliteitsstelling en de berekening va type omzendbrief prom. 11/03/2003 pub. 17/12/2003 numac 2003000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 34 betreffende sommige verloven toegekend in 2003 Duitse vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/2003 pub. 05/06/2003 numac 2003029196 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Voorzitter van het Provinciaal Comité Namen van het Belgische Rode Kruis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/2003 pub. 28/04/2003 numac 2003029243 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 10 februari 2003 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende oprichting van de examencommissies in toepassing van artikel 24 van het decreet van 4 januari 1999 betr type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/2003 pub. 10/07/2003 numac 2003029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française de Namur - Albert Jacquard »
^