B.S. Index van de afkondigingen van 3 juni 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 01/08/2003 numac 2003012294 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de afwijkingen van de conventionele bepalingen betreffende de type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 25/08/2003 numac 2003012344 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003012297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 1994, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw betreffende de risicogroepen in de metaalsector van de pr type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003012305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het sectoraal akkoord 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 31/07/2003 numac 2003012341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 20/08/2003 numac 2003012343 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 04/08/2003 numac 2003012296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de jaren 2001-2002 in de subsector van de afhandeling op luchthavens type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003012298 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging van het nationaal akkoord 1995-1996 van type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003012308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot uitbreiding van het begrip "risicogroepen" type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003012342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende mobiliteit type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003012293 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 13/10/2003 numac 2003012306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, ter bevordering van de vorming en de tewerkstelling van risicogroepen on type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 20/10/2003 numac 2003012345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de toekenning van een bestaanszekerheidsvergoeding type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003022662 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 35, § 1, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003022663 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 tot uitvoering van artikel 35, § 4, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 17/06/2003 numac 2003012316 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het filmbedrijf type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 20/10/2003 numac 2003012304 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de tandprothese, tot vaststelling van de bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werk type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003012322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de filmproductie type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 20/10/2003 numac 2003012340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitst type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 24/06/2003 numac 2003012321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaam type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003012416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, 2bis en 2ter van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen en tot invoeging van een artikel 8bis in hetzel type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003022698 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan bepaalde verenigingen die het beroep van verpleegkundige promoten type koninklijk besluit prom. 03/06/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003012307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/06/2003 pub. 13/06/2003 numac 2003009520 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitters van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 03/06/2003 pub. 07/07/2003 numac 2003022680 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming en aanwijzing van de voorzitters, leden en secretarissen van de Commissie voor de machtiging van de apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te verrichten die tot de klinische biologie behoren type ministerieel besluit prom. 03/06/2003 pub. 09/07/2003 numac 2003027570 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van de ondernemingen die gemachtigd zijn om van dienstencheques gebruik te maken

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/06/2003 pub. 25/07/2003 numac 2003031336 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van het auditcomité van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/06/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003031309 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen

erratum

type erratum prom. 03/06/2003 pub. 28/08/2003 numac 2003022823 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming en aanwijzing van de voorzitters, leden en secretarissen van de commissie voor de machtiging van de apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te verrichten die tot de klinische biologie behoren. - Erratum type erratum prom. 03/06/2003 pub. 18/03/2004 numac 2004031055 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het administratief toezicht en de financiële, budgettaire en boekhoudkundige voorschriften van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 03/06/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003031327 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het administratief toezicht en de financiële, budgettaire en boekhoudkundige voorschriften van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 03/06/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003031405 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het aandeel voor het jaar 2003 van ieder Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk We

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 03/06/2003 pub. 25/08/2003 numac 2003003408 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^