B.S. Index van de afkondigingen van 6 juni 2003

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/06/2003 pub. 26/06/2003 numac 2003022693 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 1972 dat aan bepaalde ambtenaren van de Bestuursafdeling voor de Volksgezondheid overdrachten van bevoegdheid verleent

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/06/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003027548 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Hotton type besluit van de waalse regering prom. 06/06/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003027535 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de benoemingen van de gewone en plaatsvervangende leden van de « Commission régionale de l'Aménagement du Territoire » worden verlengd

decreet

type decreet prom. 06/06/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003027454 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg, op 29 oktober 2001 type decreet prom. 06/06/2003 pub. 24/06/2003 numac 2003027450 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat de van de Franse Gemeenschap overgehevelde aangelegen-heden betreft, met de Europees-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-Staten, enerzijds, en type decreet prom. 06/06/2003 pub. 24/06/2003 numac 2003027448 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat de van de Franse Gemeenschap overgehevelde aangelegenheden betreft, met de Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-Staten, enerzijds, en de R type decreet prom. 06/06/2003 pub. 24/06/2003 numac 2003027445 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat betreft de van de Franse Gemeenschap overgehevelde aangelegenheden, met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van de Franse Gemeenschap, de Regering van het Waalse Gewest en de Vlaamse rege type decreet prom. 06/06/2003 pub. 24/06/2003 numac 2003027443 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring, wat betreft de van de Franse Gemeenschap overgehevelde aangelegenheden, van het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst van de Verenigde Naties ter bestrijding van de transnationale georganiseerde misdaad met het oog op het v type decreet prom. 06/06/2003 pub. 24/06/2003 numac 2003027455 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat betreft de aangelegenheden die door de Franse Gemeenschap overgedragen zijn, met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzij type decreet prom. 06/06/2003 pub. 24/06/2003 numac 2003027453 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat betreft de aangelegenheden die door de Franse Gemeenschap overgedragen zijn, met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Re type decreet prom. 06/06/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003027449 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Europees-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-Staten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds, en met de Slotakte, type decreet prom. 06/06/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003027442 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst van de Verenigde Naties ter bestrijding van de transnationale georganiseerde misdaad met het oog op het voorkomen, onderdrukken en bestraffen van de mensenhandel en in het bijzon type decreet prom. 06/06/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003027447 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds, en met de Slotakte, opgemaakt te Luxemburg type decreet prom. 06/06/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van de Franse Gemeenschap, de Regering van het Waalse Gewest en de Vlaamse regering, enerzijds, en de Regering van de Republiek Frankrijk, anderzijds, i type decreet prom. 06/06/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003027456 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het Verdrag tot oprichting van de Internationale Organisatie voor Wijnstok en Wijn, en met de Slotakte, gedaan te Parijs op 3 april 2001 type decreet prom. 06/06/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003027452 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, en met de Slotakte en de briefwisseling ter vervan

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/06/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003012386 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Omzendbrief betreffende de verkiezingen voor de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk

erratum

type erratum prom. 06/06/2003 pub. 20/08/2003 numac 2003012686 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Omzendbrief betreffende de verkiezingen voor de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk. - Erratum
^