B.S. Index van de afkondigingen van 8 juni 2003

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/06/2003 pub. 30/07/2003 numac 2003000506 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van financiële hulp met het oog op het sluiten van een overeenkomst betreffende de preventie van druggerelateerde maatschappelijke overlast en de lokale coördinatie van initiatieven inzake drugsverslaving gesloten tus
^