B.S. Index van de afkondigingen van 9 juni 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/06/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003022707 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende het toevertrouwen van bijkomende opdrachten aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 09/06/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003022706 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezoldigingsregels van de personeelsleden van de « Centrale Dierengezondheidsvereniging » v.z.w.. aangeworven bij arbeidsovereenkomst in de voorlopige cel van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de V type koninklijk besluit prom. 09/06/2003 pub. 26/06/2003 numac 2003022709 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende het vervoer van vers vlees, vleesproducten en vleesbereidingen type koninklijk besluit prom. 09/06/2003 pub. 26/06/2003 numac 2003022708 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 december 1995 tot onderwerping aan vergunning van plaatsen waar voedingsmiddelen gefabriceerd of in de handel gebracht worden of met het oog op de uitvoer behandeld worden type koninklijk besluit prom. 09/06/2003 pub. 26/06/2003 numac 2003022710 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in de vleeswinkels en de daarbij behorende bereidingswerkplaatsen tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën type koninklijk besluit prom. 09/06/2003 pub. 30/06/2003 numac 2003022731 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. 09/06/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003022711 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan een bepaalde vereniging die het beroep van verpleegkundige promoot
^