B.S. Index van de afkondigingen van 17 juni 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/06/2003 pub. 25/07/2003 numac 2003012405 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de harmonisering van de loonschalen en overeens type koninklijk besluit prom. 17/06/2003 pub. 18/09/2003 numac 2003012375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 17/06/2003 pub. 18/09/2003 numac 2003012392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 17/06/2003 pub. 18/09/2003 numac 2003012372 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de kerstpremie type koninklijk besluit prom. 17/06/2003 pub. 24/09/2003 numac 2003012411 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende het protocolakkoord 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 17/06/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003012398 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2000 betreffende h type koninklijk besluit prom. 17/06/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003012397 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 17/06/2003 pub. 02/10/2003 numac 2003012407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsoveree type koninklijk besluit prom. 17/06/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003012380 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de beroepsopleiding in de provincie Henego type koninklijk besluit prom. 17/06/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003012396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de omzetting in euro van bedragen opgenomen in de type koninklijk besluit prom. 17/06/2003 pub. 26/08/2003 numac 2003012406 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei type koninklijk besluit prom. 17/06/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003012378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het gewaarborgd minimumloon en de euro in type koninklijk besluit prom. 17/06/2003 pub. 31/07/2003 numac 2003012371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de collectieve arbeidsovereenkomst 77bis type koninklijk besluit prom. 17/06/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003012373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de inning van een bijdrage voor type koninklijk besluit prom. 17/06/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003012410 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de koppeling van de lonen aan het in type koninklijk besluit prom. 17/06/2003 pub. 05/08/2003 numac 2003012379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, betreffende de toepassing van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandink type koninklijk besluit prom. 17/06/2003 pub. 06/08/2003 numac 2003012366 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de vervoerskosten van type koninklijk besluit prom. 17/06/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003012377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de instelling van een recht op een aanmoedigi type koninklijk besluit prom. 17/06/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003012376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 type koninklijk besluit prom. 17/06/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003022735 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging in de statuten van het « Kinderbijslagfonds van de Bouw, de Handel, de Nijverheid en het Ambachtswezen » te Brussel
^