B.S. Index van de afkondigingen van 25 juni 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/06/2003 pub. 29/08/2003 numac 2003012556 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de permanente vorming 2001-2002 in de subsector voor verhuisonderneminge type koninklijk besluit prom. 25/06/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003012553 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fond type koninklijk besluit prom. 25/06/2003 pub. 03/09/2003 numac 2003012558 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juni 2002, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 1998, betreffend type koninklijk besluit prom. 25/06/2003 pub. 03/09/2003 numac 2003012561 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de toekenning van een jaarlijkse regularisatievergoed type koninklijk besluit prom. 25/06/2003 pub. 02/09/2003 numac 2003012551 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het deeltijdse werk type koninklijk besluit prom. 25/06/2003 pub. 01/10/2003 numac 2003012554 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 25/06/2003 pub. 20/10/2003 numac 2003012549 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 25/06/2003 pub. 20/10/2003 numac 2003012555 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 25/06/2003 pub. 27/08/2003 numac 2003012562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging van de statuten van het f type koninklijk besluit prom. 25/06/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003012557 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de eindejaarspremie in uitvoering van het type koninklijk besluit prom. 25/06/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003012552 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenk type koninklijk besluit prom. 25/06/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003014196 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1977 betreffende de veiligheidsinrichtingen en de signalisatie van overwegen en betreffende het verkeer op spoorwegen en aanhorigheden type koninklijk besluit prom. 25/06/2003 pub. 20/08/2003 numac 2003012550 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroe type koninklijk besluit prom. 25/06/2003 pub. 20/08/2003 numac 2003012559 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, met betrekking tot de toekenning van een anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 25/06/2003 pub. 18/08/2003 numac 2003012563 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de financiële bijdrage van de werkgever type koninklijk besluit prom. 25/06/2003 pub. 23/07/2003 numac 2003000596 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2003 waarbij de overstromingen die plaatsgevonden hebben van 29 december 2002 tot 4 januari 2003 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp wordt beschou type koninklijk besluit prom. 25/06/2003 pub. 23/07/2003 numac 2003000597 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2002 waarbij de overvloedige regenval die plaatsgevonden heeft tussen 25 januari en 28 februari 2002 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp wordt b type koninklijk besluit prom. 25/06/2003 pub. 24/09/2003 numac 2003012560 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende toeslagen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/06/2003 pub. 29/08/2003 numac 2003027726 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 25/06/2003 pub. 07/01/2004 numac 2003015235 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheden inzake administratieve en financiële aangelegenheden aan sommige agenten van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

bericht

type bericht prom. 25/06/2003 pub. 01/07/2003 numac 2003002135 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bericht over de erkenning van vakorganisaties. - Uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel
^