B.S. Index van de afkondigingen van 29 juni 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/06/2003 pub. 14/07/2003 numac 2003022771 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het informeren van het Belgisch Focal Point van het Europees informatienetwerk over drugs en drugsverslaving type koninklijk besluit prom. 29/06/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003000610 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel gemachtigd wordt om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en om het identificatienummer ervan te gebruiken, tenei type koninklijk besluit prom. 29/06/2003 pub. 25/09/2003 numac 2003000613 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gemachtigd wordt toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te type koninklijk besluit prom. 29/06/2003 pub. 17/09/2003 numac 2003000612 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen voor de directie Cliëntenstrategie van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervo type koninklijk besluit prom. 29/06/2003 pub. 17/09/2003 numac 2003000615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 1984 betreffende de erkenning van informaticacentra voor het uitvoeren van opdrachten bij het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 29/06/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003000609 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van de machtiging tot het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen in hoofde van de Afdeling Land van de Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het Minister type koninklijk besluit prom. 29/06/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003000608 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen in hoofde van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 29/06/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003000607 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 januari 1997 waarbij aan bepaalde openbare overheden toegang wordt verleend tot de informatiegegevens die worden bewaard bij het Rijksregister van de natuurlijke personen, met betrekking to type koninklijk besluit prom. 29/06/2003 pub. 29/08/2003 numac 2003012433 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1999, tot vaststelling type koninklijk besluit prom. 29/06/2003 pub. 29/08/2003 numac 2003022779 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken type koninklijk besluit prom. 29/06/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003022775 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten type koninklijk besluit prom. 29/06/2003 pub. 18/07/2003 numac 2003014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren type koninklijk besluit prom. 29/06/2003 pub. 29/09/2003 numac 2003000614 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de diensten van de Senaat gemachtigd worden toegang te hebben tot informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken
^