B.S. Index van de afkondigingen van 1 september 2003

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/09/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003003455 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimum-rentevoet - 4 september 1998-2001-2003-2005, voor de periode van 4 september 2003 tot 3 september 2005 bevestigt type ministerieel besluit prom. 01/09/2003 pub. 10/09/2003 numac 2003011432 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit waarbij de invoer van goederen van oorsprong of van herkomst uit Liberia, aan vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 01/09/2003 pub. 18/09/2003 numac 2003003463 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2003 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 01/09/2003 pub. 19/09/2003 numac 2003011475 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juni 2002 waarbij de ambtenaren aangeduid worden die belast worden met het toezicht op de toepassing van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene-milieu in de zeegebie type ministerieel besluit prom. 01/09/2003 pub. 30/09/2003 numac 2003201021 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 3 bij het besluit van de Waalse Regering van 7 december 2000 houdende organisatie van dienstreizen naar het buitenland
^