B.S. Index van de afkondigingen van 1 oktober 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 11/12/2003 numac 2003200978 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de ploegenpremies type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de voortzetting van het "Fonds voor vorming in de scheikundige type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 apri type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003201026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende het ti type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003201027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, tot toekenning van type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003201061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de car type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 24/11/2003 numac 2003000726 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 26 juni 2002 betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht en van het konin type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juni 2003 houdende vaststelling van een bijzondere beroepstitel voor de beoefenaars van de artsenijbereidkunde type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003000735 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen betreffende het ministerieel besluit van 21 maart 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie Luik type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003023018 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de individuele rekening en de aflevering van een bijzonder loopbaanoverzicht type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 28/11/2003 numac 2003201031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, tot vaststelling v type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 08/12/2003 numac 2003200975 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 08/12/2003 numac 2003200976 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 11/12/2003 numac 2003200977 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende de invoering voor 1999-2000 van een tijdelijk brugpensioenstelsel op 5 type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumuurloon type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de betaling van een bepaald aantal carensdagen per kalenderjaar type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003000736 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 7 juli 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 april 1996 tot vaststelling van de criteria voor erkenning van beoefenaars van de verplee type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003000727 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 23 mei 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse III, de type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003021215 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 2001 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke raad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 11 juni 2003 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 28/10/2003 numac 2003000740 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 juli 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federa type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 27/10/2003 numac 2003200974 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 1976 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het cementbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003000732 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 december 1998 inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van de radioactieve stoffen, en van het koninklijk besluit van 7 type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003000728 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 12/11/2003 numac 2003000725 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 mei 2002 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de gemeenten moeten voldoen om een financiële toelage van de Staat te genieten in het kader van type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 10/10/2003 numac 2003000733 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 13 augustus 2003 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 13/11/2003 numac 2003000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van boek I van het Burgerlijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003022985 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot gelijkstelling met een vaste benoeming van de mandaten van de ambtenaren van het autonoom overheidsbedrijf Belgocontrol, met toepassing van artikel 8, § 1, derde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 17/11/2003 numac 2003000724 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 april 2003 betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 17/11/2003 numac 2003000739 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot verdeling van de opdrachten inzake civiele bescherming tussen de openbare brandweerdiensten en de diensten van de civiele bescherming type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 17/11/2003 numac 2003000729 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 26 februari 2003 tot wijziging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en van type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de berekening van de aanvullende vergoeding te betalen aan de a type koninklijk besluit prom. 01/10/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003000734 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 mei 2002 betreffende het vervoer van zaken over de weg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003201665 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende reductie van de rentetoelagen voor de in 2002 besloten aanvragen van steun aan de landbouw

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2003 pub. 03/12/2003 numac 2003201724 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003201935 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 maart 2000 houdende benoeming van de leden van de bestuursraden van de publiekrechtelijke maatschappijen voor het beheren van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201591 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van een lid van de Commissie voor de selectie van radio-ontwerpen die toegang hebben tot het Steunfonds voor creatie op radio type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003202087 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2003 houdende toepassing van artikel 5bis, § 2, 2° van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003202099 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 1998 tot benoeming van de leden van de Commissie van deskundigen voor de schoolgebouwen

arrest

type arrest prom. 01/10/2003 pub. 21/11/2003 numac 2003022987 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Besluit tot toekenning van sommige erkenningen
^