B.S. Index van de afkondigingen van 6 oktober 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/10/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003000746 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 mei 2002 tot regeling van de methodes van bewakingscentrales die volgsystemen gebruiken type koninklijk besluit prom. 06/10/2003 pub. 15/10/2003 numac 2003000745 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen van het eerste semester van het jaar 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verz type koninklijk besluit prom. 06/10/2003 pub. 17/11/2003 numac 2003000747 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 26 maart 2003 houdende de voorwaarden waaronder de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden een hulp kan toekennen en van de wet van

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/10/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003027771 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot opschorting van het tijdelijke verbod op het vissen type ministerieel besluit prom. 06/10/2003 pub. 05/11/2003 numac 2003031505 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Artistieke Commissie van de Vervoerinfrastructuren type ministerieel besluit prom. 06/10/2003 pub. 21/10/2003 numac 2003000767 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 2003 houdende aanwijzing van de leden van het Raadgevend Comité voor de Brandweer type ministerieel besluit prom. 06/10/2003 pub. 16/10/2003 numac 2003003494 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 06/10/2003 pub. 08/10/2003 numac 2003027772 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot opschorting van het tijdelijke verbod op het verkeer van vaartuigen en duikers op en in de waterlopen van het Waalse Gewest

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/10/2003 pub. 20/10/2003 numac 2003022929 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Omzendbrief betreffende de voorlopige arbeidsvergunningen voor de Afghaanse onderdanen die in België een asielaanvraag hebben ingediend vóór 1 januari 2003

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/10/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003202088 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vervanging van de afgevaardigde van de Regering op de "Université Libre de Bruxelles" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201671 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 mei 2003 houdende aanwijzing van de leden van de pedagogische gemeenschapscommissie opgericht bij het besluit van de Rege type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003201678 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vervanging van een Regeringscommissaris bij de Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/10/2003 pub. 15/01/2007 numac 2006029220 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Schaarbeek-Evere

erratum

type erratum prom. 06/10/2003 pub. 24/03/2004 numac 2004000133 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 2003 houdende aanwijzing van de leden van het Raadgevend Comité voor Brandweer. - Erratum

arrest

type arrest prom. 06/10/2003 pub. 21/10/2003 numac 2003003495 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de geregistreerde bijkantoren in België van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lid-Staat van de Europese Unie ressorteren
^