B.S. Index van de afkondigingen van 7 oktober 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/10/2003 pub. 04/11/2003 numac 2003015212 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot afzetting en benoeming van een Regeringscommissaris bij de « Belgische Technische Coöperatie », naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk type koninklijk besluit prom. 07/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003022948 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de planning van de kinesitherapie type koninklijk besluit prom. 07/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003022998 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste bestuursovereenkomst van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden en betreffende de vaststelling van de maatregelen tot rangschikking van bedoelde Kas bij de openbare instellingen van sociale zekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/10/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003003492 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot erkenning van een pensioenspaarfonds in het kader van het pensioensparen type ministerieel besluit prom. 07/10/2003 pub. 27/10/2003 numac 2003011523 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van werkende en plaatsvervangende leden van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003202097 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 januari 2002 tot benoeming van de voorzitters en de personeelsleden waaruit de interzonale commissie en de zonale commissi
^