B.S. Index van de afkondigingen van 8 oktober 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/10/2003 pub. 27/10/2003 numac 2003011522 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de wetten van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en 26 juni 1963 tot instelling van een orde van architecten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/10/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201506 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de data en de locatie van het toelatingsexamen arts en tandarts in 2004 type ministerieel besluit prom. 08/10/2003 pub. 10/11/2003 numac 2003201663 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Waasten type ministerieel besluit prom. 08/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003002183 bron regie der gebouwen Ministerieel besluit houdende oprichting en samenstelling van de tussenoverlegcomités en van de basisoverlegcomités bij de Regie der Gebouwen type ministerieel besluit prom. 08/10/2003 pub. 16/02/2004 numac 2004200298 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 13 van organisatieafdeling 11 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2003 pub. 17/10/2003 numac 2003029540 bron regering van de franse gemeenschap - steundienst aan de ministeriele kabinetten Besluit van de Franse Gemeenschapsregering tot sluiting van de zitting 2002-2003 van de Raad van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/10/2003 pub. 23/12/2003 numac 2003029586 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opv
^