B.S. Index van de afkondigingen van 15 oktober 2003

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/10/2003 pub. 16/12/2003 numac 2003202155 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/10/2003 pub. 27/10/2003 numac 2003000793 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 32 betreffende de werking van de politieraad en het politiecollege type omzendbrief prom. 15/10/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003000811 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 32 betreffende de werking van de politieraad en het politiecollege Addendum

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/10/2003 pub. 23/10/2003 numac 2003201571 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de stad Doornik ertoe wordt gemachtigd, door middel van onteigening ten algemenen nutte en volgens de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, de grondinnemingen te verwerven die noodzakelij type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/10/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003201929 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende inrichting van twee bijkomende overgangsklassen in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2003 2004, in toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende de integratie van nieuwkomers i type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/10/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003201936 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Voorzitter van de Adviesraad van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/10/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202085 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Adviescommissie bedoeld bij artikel 12 van het decreet van 3 juli 2003 tot invoering van de psychomotorische activiteiten in het gewoon kleuteronderwi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/10/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003202053 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 1998 en 18 januari 2001 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/10/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003202121 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 september 2002 betreffende de samenstelling van de Sturingscommissie opgericht door het decreet van 27 maart 2002 betreff
^