B.S. Index van de afkondigingen van 27 oktober 2003

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/10/2003 pub. 12/11/2003 numac 2003003512 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 27/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003023038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 mei 1999 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen

decreet

type decreet prom. 27/10/2003 pub. 12/02/2004 numac 2003033106 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie, gedaan te Den Haag op 29 mei 1993 type decreet prom. 27/10/2003 pub. 12/02/2004 numac 2003033105 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het facultatief protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie bij het verdrag inzake de rechten van het kind, opgemaakt in New York op 25 mei 2000 type decreet prom. 27/10/2003 pub. 30/01/2004 numac 2003033109 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming tot het Samenwerkingsakkoord tussen de Regering van de Republiek Hongarije en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van België, ondertekend in Eupen op 9 december 2002 type decreet prom. 27/10/2003 pub. 30/01/2004 numac 2003033110 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming tot het Samenwerkingsakkoord tussen de Duitstalige Gemeenschap van Belgïe en het Grothertogdom Luxemburg, ondertekend in Luxemburg op 19 november 2002 type decreet prom. 27/10/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003033111 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van de wijziging van artikel 43 tweede lid van het Verdrag inzake de rechten van het kind aangenomen op de Conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag op 12 december 1995

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003000858 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief SPV-03 betreffende de methodes gebruikt bij de uitoefening van bewakingsactiviteiten type omzendbrief prom. 27/10/2003 pub. 04/02/2004 numac 2003000862 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief PLP33 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones. - Algemene directie. - Directie Politiebeheer type omzendbrief prom. 27/10/2003 pub. 22/03/2004 numac 2004000092 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief SPV-03 betreffende de methodes gebruikt bij de uitoefening van bewakeningsactiviteiten. - Duitse vertaling
^