B.S. Index van de afkondigingen van 31 oktober 2003

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/10/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003202027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 33, 1e lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kade
^